Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

plošiny SCHRAMKO 4D vyrábajú  AIRBUS

-  OPTIMALIZÁCIA návrhu parametrov plošín a rámp

-  PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY zdvíhacích plošín a nakladacích rámp (mostíkov) - ročné a 1/4 ročné

ODBORNÉ PREHLIADKY (Revízie) vyhradených technických zariadení - zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia, podľa    Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

-  SERVIS A OPRAVY zdvíhacích zariadení a nakladacích rámp (mostíkov) - aj iných výrobcov, podľa §18 ods. 2, vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

-  ŠKOLENIE OBSLUHY na zdvíhacie zariadenia a nakládacie rampy (mostíky) s overením odborných vedomostí a vydaním dokladu podľa §17 ods. 3, Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

-  ODBORNÉ POSUDKY na zdvíhacie zariadenia a nakládacie rampy (mostíky)

Ukážky NESPRÁVNYCH údržieb

(neautorizovanými * servismi)

* / bez licencie SCHRAMKO

 

poškodené čapy ... 

   poškodený čappoškodený čap       poškodený čappoškodený čap        poškodený čappoškodený čap   

 

 

Poškodený motorPoškodený motor 

 

 

 

 

 

Kvalita nie je vecou náhody, ale je to vždy výsledok úsilia, snahy, inteligentného riadenia so správnou orientáciou na efektívnu realizáciu a predstavuje uvážený výber z mnohých riešení“Kvalita nie je vecou náhody, ale je to vždy výsledok úsilia, snahy, inteligentného riadenia so správnou orientáciou na efektívnu realizáciu a predstavuje uvážený výber z mnohých riešení“

HP 20-25-50-45-s2HP 20-25-50-45-s2

HP 20-25-50-45-s2HP 20-25-50-45-s2